Obvestilo:

Izšlo je polletno poročilo aktivnosti Peskovnika v študijskem letu 2023/24

15. 3. 2024

V Peskovniku smo tekom zimskega semestra študiskega leta 2023/24 vsakodnevno izvajali delavnice z različnimi vsebinami namenjene študentom UL 1. in 2. stopnje. Pobudniki in izvajalci delavnic so študenti, ki so aktivni člani in uporabniki Peskovnika. Poleg delavnic so tekom semestra potekali tudi individualni študentski projekti, kjer so študentje v Peskovniku razvijali najrazličnejše interdisciplinarne projekte glede na svoje interese, pri tem pa so si pomagali z orodji, znanji in skupnostjo Peskovnika - odprtega laboratorija Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Več o aktivnostih Peskovnika v preteklem študijskem semestru si lahko ogledate na povezavi: https://peskovnik.fs.uni-lj.si/dokumenti/polletno-poro%C4%8Dilo-peskovnika-2023_2024/